Karlo Šoštarić

Karlo Šoštarić

OPTIMALNI MODUL NA OSNOVI „MAGIČNOG“ KUTA 70 stupnjeva 32 minute

Sažetak:

Projekt se temelji na Arhimedovom poučku izračuna optimalnog trokuta, a izvodi se iz dijagonala suprotnih vrhova kocke. U sjecištu diJagonala nastaje kut od 70 stupnjeva i 32 minute, a u kutovima 54 stupnjeva i 44 minute.

akav je jednakokračan trokut /70 stupnjeva i 28 minuta, dva put 54 stupnjeva i 44 minute/, optimalno sukladan pri zrcaljenju i rotaciji, za razliku od jednakokračnog trokuta koji u spajanju samog sa sobom pokazuje tzv. geometrijsku frustraciju, a samim time nije podesan za širu aplikaciju, pri mjerice, pri izradu tzv. Platonovih tijela.

Zrcaljenjem jednakokračnog trokuta nastaju palalelogrami, a njihovim spajanjem nastaju posebni oblici trigonalnih i tetragonalnih bipiramida  – Sommervilleovi/Coxeter/Fullerovi tetraedri/disfenoidi i oktaedri; paralelopipedi i različita romboidna tijela, te  posebno elegantno i atraktivan Keplerov romboidni dodekaedar, nalik dijamantu. To se tijelo međusobno spaja – „ljepi“ – u svim smjerovima – ad infinitum, te između ostalog, nastaje jezgra pravilnog Platonovog tetraedra, s tzv. Maradijevim kutovima od 109 stupnjeva i 28 minuta.

Razina izvedbe i prva ispitivanja:

Projekt je idejno razrađen do probne serije za pilot ispitivanje u dječjim vrtićima i škola. Materijal: ekološki, karton.

 

Prva promocija:

INOVA  2013, na Zagrebačkom velesajmu, XI/2013.

 

Dokaz izvornosti i stupanj zaštite:

Inovacija je zaštićena na osnovi Međunarodne konvencije i Zakona o autorskom pravu, objavom stručno/popularnog teksta u časopisu BC TEHNIKE X. mjesec 2010. g. pod nazivom OTKRIĆE SAVRŠENOG TROKUTA.

 

Primjena:

U prvoj se fazi predviđa jednostavna aplikacije kao EDUKATIVNOG POMAGALA ZA RAZVOJ KOGNITIVNIH SPOSOBNOSTI KOD NADARENE MLADEŽI, praktičnog  3D i virtualnog (izrada programa, video i sl.) nastavnog pomagala za zorno savladavanje  osnova  geometrije, fizike, strojarstva, kemije, graditeljstva i sl.

U drugoj je fazi izgledna proizvodnja višenamjenska ambalaža, te  izrada različitih ukrasnih i dekorativnih predmeta široke primjene.

U kasnijim fazama, primjerice za potrebe razvoja nanotehnologije, izradba mikro arhitektura kristalne rešetke – filteri, membrane, katalizatori, novi apsorberi solarne energije, razvoj optimalnog modula za potrebe makro graditeljstva – plastenici, staklenici, zaštita od elementarnih nepogoda, posebno potresa, interstelarna mreža za zaštitu od asteroida, uređenje interijera i eksterijera, vojni objekti i sl.

Projekt ima izgledno produktivno zapošljavanje i izvoz.

 

Projekt je utkan u  znanstveno OTKRIĆE UZVOJNICE – DEUSS /Dekodirana univerzalna spiralna struktura/, te objavljen u časopisu  ABC TEHNIKE X/2013,  Zagreb, Hrvatska zajednica tehničke kulture, pod nbazivom Spirala i tehnika, U KATALOGU INOVA 2013, te na   INTERNET STRANICAMA:

 

  1. http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=95084

2.       katalog official show program – INOVA 2013 Croatia inova-croatia.com/docs/katalog2013.pdf‎  IZLOŽBA INOVACIJA, PROTOTIPOVA I STUDENTSKIH POSLOVNIH PLANOVA …..upanijska i 1 gradski savez i niz trgovačkih društava s ukupno 1400 članova. …… Karlo-Sostaric/page3.html … OTKRIĆE UZVOJNICE REVELATION HELIX.

3.       Otkriće uzvojnice - Scribd bs.scribd.com/doc/123051773/Otkriće-uzvojnice‎ Jan 30, 2013 - Otkriće uzvojnice. Ratings: … Knjižnice grada Zagreba, Gradskaknjižnica, Galerija Kupola, siječanj/veljača 2013. … Izložba Karla Šoštarića

 

OPTIMALNI MODUL (OM)

 

Zato što se temelji na jednakokračnom trokutu, koji je sukladan ili kongruentan, OM je naprosto – fascinantno obličje:

  1. rotacijom i zrcaljenjem tzv magičnog trokuta nastaju četiri jednakokračna trokuta, koji zatvaraju disfenoid ili optimalni (a prividno nepravilni) tetraedar)
  2. postaju vidljiva ili skrivena Euklidova geometrijska tijela
  3. „oživljavaju“ tzv. Arhimedova (de facto krnja Euklidova tijela), uključivo Fullerova kupola
  4. disfenoid je jedinstven ili (da ne pretjeramo)m svojevrsni dijamanti ili kozmički rez kocke!
  5. lijepljenjem disfenoida nastaju optimalne agreacije: bi/dipiramide, oktaedri, paralelepipedi, romboidni dodekaedar…  tzv. ciglice… , linearno, valovito radijalno širenje/popunjavanje prostora -  ad infinitum. Za razliku od pravilnog Euklidovog tetraedra (koji nužno zatvara-stvara šupljinu, a nazivamo je oktaedar), OM (disfenoid) uvijek zadržava istu zapremninu! Dakle, pravilan oktaedar je samo agregacija osam stranica tetraedra!
  6. stranice OM- ujedno zatvaraju prividno nepravilnu četverostranu piramidu – njoj je najbliža Keopsova. Šest piramida zatvaraju – kocku! Ili, u kocki „spavaju“ dva pravilna tetraedra koji se „prožimaju“
  7. susjedni kutovi kocke zatvaraju 54 stupnjeva i 44 minute, a u središtu nastaju kutevi  70 stupnjeva  i 32 minute.

Zaključno, jednakokračne stranice OM-a zatvaraju i peterostranu, kao i šesterostranu piramidu. Njihove su osnovice pravilni peterokuti i šesterokuti. Međusobnom kombinacijom likova trokuta četverokuta, peterokuta  šesterokuta  otvara se  neiscrpna mogućnost izrade različitih prostornih tvorevina, uključivo helikoidalna ili spiralna tijela, a opće je poznato da su ona najbrojnija i najvažnija obličja elemenata strojeva (vijak, matica, opruga, svrdla, pile…), kao i u mikro/makro živom i neživom svijetu.