Dino Idrizbegović

Moje ime je Dino Idrizbegović, rođen sam u Zagrebu 1959. godine. Slikarstvom se bavim od rane mladosti. Neke bitnije točke na putu mojeg oformljivanja kao umjetnika su sljedeće:
Godine 1998 primljen sam u ULUPUH (Udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti Hrvatske).
Iste godine postajem i članom HZSU (Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika) sto znači da imam službeni status samostalnog umjetnika.
1999.godine na “La Prima Convention di Aerografia” u Milanu osvojio sam 1. mjesto u kategoriji airbrush ilustracije.
Dvije godine obnašao sam dužnost predsjednika „Sekcije za ilustraciju, karikaturu, strip, animirani film i primijenjeno slikarstvo “u ULUPUHu
Bio sam član uredničkog kolegija prvog Kataloga hrvatskih ilustratora …. gdje sam i naveden kao ilustrator
Tijekom 2008. godine radio sam kao ilustrator za agenciju DEBORAH WOLFE LTD
http://www.illustrationOnLine.com u SAD
Godine 2012 započeo sam postdiplomski studij na College of Visual Art u Ljubljani.
SAMOSTALNE IZLOŽBE
1991. Zagreb, Kazalište Gavella ” SF ilustracije”
1996. Zagreb, Galerija studentskog doma Stjepan Radić “Portreti”
1996. Zagreb, Izložbeni prostor Mladost d.d. “Portreti”
2000. Zagreb, Galerija Permanenta “Ilustracije”
2001. Zagreb, Portret Galerija Ulrich “Portreti”
2004. Zagreb, Galerija Modulor“ „Portreti i portretne ilustracije“
GRUPNE IZLOŽBE
2001. Zagreb, Galerija ULUPUH “Hrvatska portretna karikatura”
2008. Zagreb, Galerija ULUPUH „Život ilustracije“
POPIS NEKIH KLIJENATA
časopisi: „Jutarnji List“ , „OK“ , “Nedjeljna Dalmacija”, “Arena”, “Vikend”, “Hrvatski Informativni Tjednik”, “Imperijal”, “Časopis Banka”, “Penthouse”, SF časopisi : “Sirius”, “Futura”, “Hacker”, enigmatski časopisi: “Kviskoteka”, “50 skandi”, časopis “Maratonac”,
izdavačke kuće: „Zagraf”,  “Školska Knjiga”,  “Znanje d.d.” , “Julia White Publishing”
ostale firme: Dizajn studio „Laboratorium“, Park prirode Papuk, Euro Daus dd

 

My name is Dino Idrizbegović , I was born in Zagreb in the year 1959. I am involved in painting from an early age . Some significant points along my way of growing  into artist are as follows :
In 1998 I became a member of  ULUPUH (Association of Artists of Applied Arts  of Croatia ) .
That same year I became a member of HZSU ( Croatian Freelance Artists Association) which means that I have the official status of independent  freelance artist .
In 1999 at “La Prima Convention di Aerografia” in Milan I won the first place in the category of airbrush illustration .
For two years I was the president  of the  Department for Illustration Cartoon  Comics Animation and Applied Painting  in ULUPUH
I was a member of the editorial team of the first Catalog of Croatian Illustrators …. where I am allso  listed as an illustrator
During the 2008th I worked as an illustrator for the agency DEBORAH WOLFE LTD
http://www.illustrationOnLine.com in the U.S.
In 2012 I began my postgraduate studies at the College of Visual Art in Ljubljana .
MY EXHIBITIONS
1991st Zagreb Theater Gavella ” SF illustration ”
1996th Zagreb , Gallery of the Campus Stjepan Radic ” Portraits ”
1996th Zagreb dd, Exhibition Space Mladost ” Portraits ”
2000th Zagreb , Gallery Permanenta ” Illustrations ”
2001st Zagreb , Ulrich Portrait Gallery ” Portraits ”
2004th Zagreb , Gallery Modulor ” ” Portraits and portrait illustrations ”
GROUP EXHIBITIONS
2001st Zagreb , Gallery ULUPUH ” Croatian portrait caricature ”
2008th Zagreb , Gallery ULUPUH “Life of illustration ”
LIST OF SOME CUSTOMERS
Magazines: „Jutarnji List“, ” OK ” , “Nedjeljna Dalmacija” , ” Arena ” , ” Vikend ” , “Hrvatski Informativni Tjednik”, ” Imperial ” , “Časopis Banka” , ” Penthouse “,  SF magazines : ” Sirius ” ” Futura ” , ” Hacker ” , enigmatic magazines : ” Kviskoteka ” , ” 50 Skandi” ,  magazine ” maratonac ”
publishers : „Zagraf”,  “Školska Knjiga”,  “Znanje d.d.” , “Julia White Publishing”
other firms : Design Studio ” Laboratorium ” , “ Nature Park Papuk” , “ Euro Daus”