Dubravka Drenški

Dubravka Drenški rođena je 15.12.1971. u Krapini.
Osnovnu školu pohađa u Đurmancu kraj Krapine a 1986. godine upisuje srednju medicinsku školu u Celju Republika Slovenija, gdje živi sljedeće četiri godine.
Godine 1990. upisuje Fakultet Političkih znanosti u Zagrebu.

Morsko staklo - nakit

Morsko staklo nakit

Godine 1994. počinje slikati na svili, tehnikom akvarela a 2002. počinje slikati tehnikom ulja i akrila.
Učila crtanje kod prof. Zoltana Novaka.

Dosad izlagala na sedam samostalnih i 16 skupnih izložbi, i sudjelovala na 6 likovnih kolonija.
Živi i radi u Zagrebu.