Ivana Šaronja Stojak

Ivana Šaronja Stojak izrađuje nakit od aluminijske i posinčane žice u koji ubacuje komade stakla i plastike.