Krešimira Gojanović

Krešimira Gojanović rođena je 13. 2. 1970. u Osijeku, Hrvatska. 1989. završila je Školu primijenjene umjetnosti u Zagrebu, a 1993. diplomirala je na grafičkom odjelu Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu – klasa prof. Ante Kuduza. 2010. magistrirala je na ALUO Ljubljana – smjer Oblikovanje vizualnih komunikacija, pri mentoru prof. Milanu Eriču. Osim slikarstvom i grafikom, bavi se još grafičkim i web dizajnom, fotografijom, ilustracijom i likovnom teorijom, te osmišljavanjem i organizacijom kreativnih radionica za djecu i odrasle. Sudjelovala je i na 40 samostalnih i više od 60 skupnih izložbiu zemlji i inozemstvu, te na brojnim umjetničkim kolonijama i humanitarnim akcijama. Članica je Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika, Hrvatskog društva likovnih umjetnika i LIKUM – a.

Živi i radi u Zagrebu.

098  429  278

kresimirag@hotmail.comwww:

http://priponke.com//kresimira-art/index.html

 

Krešimira Gojanović – bornFebruary 13th, 1970 in Osijek,Croatia.

Graduated from theSchool of Applied Arts in Zagrebin 1989, and from the Academyof Fine Arts in Zagreb( Printmaking department ) in1993 with professor Ante Kuduzas her artistic mentor. In 2010,she received her MA in VisualCommunication Design from theAcademy of Fine Arts, Ljubljana( Slovenia ) mentored by MilanErič, MA. Beside painting andprintmaking, Krešimira is activelyinvolved in graphic and webdesign, as well as illustration, and creative writing. She is also designing and organizing creative workshops for children as well as adults. Krešimira is a member of HZSU ( Croatian Freelance Artists' Association ), HDLU ( Croatian Artists' Association ), and LIKUM ( Fine Arts Association ). She has showcased her work at more than 40 solo and over 60 group shows in Croatia and abroad.

She lives and works in Zagreb.

 

Strukovne radionice: vizualne komunikacije i marketinške strategije za slobodna zanimanja, umjetnike i male obrtnike

Radionice iz ciklusa ” Vizualne komunikacije i marketinške strategije ” namjenjene su svima onima koji se bave slobodnim zanimanjima, samostalnim umjetnicima, djelatnicima u kulturi, malim obrtnicima i svim ostalim ljudima koji svoj rad, proizvode, znanja i vještine žele plasirati na domaćem i stranom tržištu. Radionice se odvijaju po tematskim cjelinama, unutar kojih se obrađuju pojedine teme na praktičan i jednostavan način, i uz vježbe sa kojima će polaznici radionica moći usavršiti svoje marketinške strategije, a što će u velikoj mjeri pripomoći i razvoju domaćih kreativnih industrija i samo – zapošljavanju mladih kreativaca, kao i svih onih malih obrtnika koji stvaraju autohtone hrvatske proizvode i žele s njima postići veću konkurentnost i tržišni plasman.

Trajanje radionica i termini: Ovisno o interesu učesnika, fleksibilno se prilagođava trajanje i termini radionica, te se sa svakim učesnikom izrađuje individualni plan rada.

Sadržaj i teme kojima se bavimo na radionicama:  

1. Oblikovanje cjelovitog vizualnog identiteta za pojedine proizvode ili grupu proizvoda, također i oblikovanje vizualnog identiteta za pojedine događaje, manifestacije, izložbe, tribine, predavanja, intelektualne usluge, i sl., vizualni identitet umjetničkih udruga i malih obrta, marketing u kulturi. Kreiranje naziva i logotipa, kao i reklamnih materijala, a u što ulaze leci, katalozi, pozivnice, posjetnice, info-knjižice, i sl.

2. Izrada i obrada reklamnih fotografija za internet i grafičke materijale, a koje su vezane uz neki umjetnički proizvod ili grupu proizvoda, umjetničko ili slobodno zanimanje, obrt, događaj, manifestaciju, predavanje, i sl.

3. Izrada plakata za različite namjene – izložbe, manifestacije, predavanja, sajmove, festivale, i dr.

4. Kreiranje web stranica i blogova – vizualni identitet na internetu, razlike grafičkog i web dizajna, odabir kvalitetnog servera, izrada stranica i blogova, povezanost i raspored sadržaja na web stranici, pravilna upotreba tipografije, fotografije i ilustracije, metode za povećanje posjećenosti stranica na internetu.

5. Kreiranje profila i stranica na društvenim mrežama, facebook kampanja.

6. Pisanje reklamnih tekstova za internet i štampane materijale, te pozivnice i obavijesti koje se šalju putem maila.

***
Autorica i voditeljica radionica:

mr. art Krešimira Gojanović


Informacije o radionicama i kontakt:

na mob. 098 – 429 -278 ili

E mail: kresimirag@hotmail.com