Merima Hlevnjak

Merima Hlevnjak najradije koristi drvo i boju, crtajući na svojim ogledalima, lampama, satovima i konjima precizne i komplicirane uzorke.