Sabina Blažić

Sabina Blažić rođena je 1972 godine u Zagrebu. Cijeli život živi i radi u Zagrebu, osim jednog kratkog perioda kada živi u Italiji. Oduvijek privučena ljepotom prvenstveno prirode te svih vrsta umjetnosti, i sama se počinje baviti umjetničkim izražavanjem 2008 godine. Fascinirana žarkim bojama i željom da ukaže na ljepotu prirode, radi na akrilnoj podlozi na koju nanosi kamenčiće, glitere, kristale i druge materijale.

Od nedavno se i intenzivno bavi umjetničkom fotografijom.

Inspiracija joj je uglavnom ljepota koju vidi oko sebe i sjaj koji vidi dok gleda more, livade, cvijet, drvo, sunce…..Voli se izražavati likovno ali isto tako i literarno pa piše pjesme i često neka svoja promišljanja, pitanja, unutarnje borbe i perspektivu pokušava uobličiti u stihove.

Kako sama kaže :” Umjetnost i umjetničko izražavanje je jedna od najljepših stvari koje su mi se dogodile u životu i nadam se da će me ta iskra pratiti cijelog mog života, prvenstveno zato jer uljepšava i obogaćuje moj život, a nadam se i živote drugih ljudi!”

Imala je do sada 2 samostalne izložbe i nekoliko zajedničkih.

——————————————————————————————————————————————————————-

Sabina Blažić was born 1972. in Zagreb, Croatia. Her whole life  she lives and work in Zagreb, exept one short period when she was living in Italy. Always attracted with beauty, first of all with the beauty of the nature, and then with all kind of art, she started with her artist expression in 2008. Fascinated with bright  colors and wish to show the beauty of the nature, she works on the acrylic surface on which she applied little stones, gliters, crystals and other materials.

Recently been intensively engaged with art photography.

She finds inspiration in the beauty that she see around her self and glow when she looks at the sea,  meadows, flower, tree, sun…. She like to express her self artistically but also literary, so she writes poems and often her opinions, questions, internal conflicts and perspective she try to shape in lyrics.

As she says: ” Art and artistic expresion is one of the best thing that happen in my life and I hope that this sparkle will follow me all my life, primarily because beautifies and enriches my life, and I hope so, life of others.”

She had two solo exhibition and several common.