Vanja Satinović

Vanja Satinović je autor koji stoji iza imena Zeleni godovi, kako je nazvao svoj brand drvenih proizvoda. Od mladosti je zaljubljen u prirodu i stvaranje, a iako ga je školovanje odvelo u drugom smjeru, s vremenomje shvatio što ga najviše usrećuje.

Osnovna misao pri stvaranjujefunkcionalnost, alis dodatkom topline, nesvakidašnjosti i ljepote. Predmeti nastaju igrom, puštanjem drva da povede u svom smjeru. Svako stablo ima svoju liniju, svoje godove… prema tome, rezultat je uvijek drugačiji.

Vanja Satinović is the author behind  the name Zeleni godovi as he called his brand of wooden products. He has been in love with nature and creating since childhood and although schooling took him in another direction, over time he realized where his happiness lies.

The basic idea of creating is functionality, but with the addition of warmth, of something uncommon and with some beauty. Items that are made througha game, by letting the wood to leadwhere it wants. Every tree has its own line, its growth rings… Therefore, the result is always different.